Skip Navigation Links
דף הבית
אודותינו
תוכניות
חומרי לימוד
ספרים
וידאו ומולטימדיה
אלבום תמונות
תרומות ומלגות
צור קשר

 דף לתורם

אוהבי חינוך יצירתי - למען מפעלי "בית המלמדים":

 ילדים אוהבים לגלות את מורשתם היהודית בצורה חוויתית ויצירתית- תרומתכם תסייע להם!

אין צורך לבנות בניין חדש כדי לתרום לעיצוב דמותם הרוחנית של אלפי ילדים.

תנו להם לגלות את מורשתם, לשיר, להציג, להבין , להפנים ולאהוב אותה.

 אפשרויות לשותפות עם "בית המלמדים":

בית המלמדים שמח להציע מגוון אפשרויות למעוניינים לתמוך בחינוך יהודי- ערכי המוגש בצורה יצירתית, חוויתית ומשמעותית:

לפניכם שני מסלולים של תרומה:

א. תרומה לרכישת ערכות לימוד לכיתות- שיילמדו במשך שנה שלמה.

ב. מימון ההדפסה של חוברות היצירה, דרכם תוכלו להנציח את שם יקיריכם על גבי כל אחת מהחוברות שיודפסו.

מסלול א' (עלות ל-30 פריטים)

1. תוכנית 'אבות לכל הילדים', 10 ש"ח לחוברת, סה"כ 300 ש"ח לכיתה (למגלי מסורת חדשים).

2. תוכנית 'אבות לילדים בשירה, בתנועה ובפעלתנות', 15 ש"ח לחוברת, סה"כ 450 ש"ח לכיתה (לילדים המכירים כבר את מורשתם).

3. תוכנית 'ושננתם לבניך', 15 ש"ח לפריט, סה"כ 450 ש"ח לכיתה (מתאים למגלי מסורת חדשים  וגם לוותיקים).

כמובן שנשמח גם אם תתרמו לכמה כיתות, בכפולות של סכומים אלה.


מסלול ב'  מימון הדפסה (עלות ל-1000 עותקים) – עם אפשרות הנצחה מודפסת על כל חוברת

1. 'אבות לכל הילדים', 10 ש"ח לחוברת, סה"כ 10,000 ש"ח.

2. 'פרקי אבות לילדים בשירה, בתנועה ובפעלתנות', 15 ש"ח לחוברת יצירה, סה"כ 15,000 ש"ח (בתוכנית קיימות 3 חוברות לרמות שונות).

3. תוכנית 'ושננתם לבניך', חומר צבעוני עבור לימוד חוויתי של הורים וילדיהם. 15 ש"ח לפריט, סה"כ 15,000 ש"ח (כרגע יש חומר ל-6 מפגשים שונים).

מלגות וסבסוד- מ"בית המלמדים" לנהנים מתכניותיה

מורים ומנהלים המעוניינים להפעיל את תוכניותינו באוכלוסיה שאין בידה לממן רכישת חומרים, מתבקשים לפנות לממונה על מלגות וסבסוד ב'בית המלמדים'.

אנחנו עמותה לא למטרת רווח ונעשה כל שביכולתנו שלא יימנע מאף ילד ליהנות מתוכניותינו בגלל מצבו הכלכלי.

המלגות והסבסוד שאנו נותנים הם על פי המלצת מורים ומנהלים ולרוב הן ניתנות על פי הערכה אישית של כל ילד הזקוק לעזרתנו.

אנא, אל תהססו לפנות אלינו, לגברת שרון, M.S. בעבודה סוציאלית, טל': 02-6520427

 

כתובתינו: בית המלמדים, רח' הרב קצנלבנוגן 10/5, ירושלים
 

לפרטים והזמנות: בית המלמדים 02-6520427  hamelamdim@hamelamdim.org.il