Skip Navigation Links
מחירון שנה"ל תשע"ח


מחירון תשע"ח

משניות בשת"ף
מבצע חוברת + דיסק למזמינים מעל 20 יחידות:

  • משניות בשת"ף, פרק א' + דיסק - 43 ש"ח
  • משניות בשת"ף עם כישורי חיים + דיסק - 44 ש"ח
  • אבות לילדים, משניות נבחרות מפרקים ב'-ד + דיסק - 45 ש"ח
  • אבות לילדים מתקדמים, משניות נבחרות מפרקים ב'-ד' + דיסק - 32 ש"ח

חוברת משניות בשת"ף (פרק א') - 35 ש"ח

חוברת משניות בשת"ף עם כישורי חיים - 36 ש"ח

חוברת פרקי אבות לילדים בשת"ף  + משניות מתוקשבות - 37 ש"ח

חוברת אבות לילדים מתקדמים - 25 ש"ח

חוברת "הולכים עם ההלכה" לכיתה א' - 40 ש"ח

דיסק - 20 ש"ח (הנחות ברכישה מרוכזת)


תוכנית ושננתם       -  15 ש"ח כל יחידה

  • משחק ודברת בם
  • משחק ונשמרתם
  • משחק הסידור
  • הגדה של פסח - אני יצאתי ממצרים
  • משחק אהבת ישראל
  • משחק דרכי נעם

הגדה של פסח, אני יצאתי ממצרים - 15 ש"ח

ספרים בהוצאת בית המלמדים

אריה ברחובות ירושלים - אודות הרב אריה לוין

עקבות בסמטאות צפת - אודות צדיקי צפת

אורות בשביל הארץ - אודות הראי"ה קוק

מעשים של ברכה - אודות הרבנית ברכה קפאח

סיפור גאולה ישראלי - אודות הרב שאול ישראלי

פרוזדור בין יערות - אודות השואה והתקומה

מחירים מיוחדים לרוכשים רכישות מרוכזות

משחגי תורה - 39 ש"ח (הנחות ברכישה מרוכזת)

דפתעות צבעוניות (240 עמ') כריכה רכה - 60 ש"ח (הנחות ברכישה מרוכזת)

הפרחים של דסי - 10 ש"ח

 

 

לפרטים והזמנות: בית המלמדים 02-6520427  hamelamdim@hamelamdim.org.il